Prisar

Prisar for oppsett av nettside / nettbutikk kan variere alt etter omfang. Vanlegvis vil det koste rundt kr. 5000,- for oppsett av enkel nettside og kr. 7000,- for oppsett av side med nettbutikk. 

Fyll ut skjemaet under for å be om eit pristilbod :

Kva ynsker du tilbod på ? Kva type nettside ? Type nettbutikk ? osv...